Praktikstedsbeskrivelse
Den pædagogiske assistentuddannelse.
 
Beskrivelse af praktikstedet:
Ulstrup SFO/Klub
Hovedgaden 58
8860 Ulstrup
Tlf. nr.: SFO: 89642850 Klub: 89642853
Mail: [email protected]
Hjemmeside: www.ulstrup-skole.dk
Institutionsleder: Anni Kibsgaard
Ulstrup SFO/Klub er en kommunal institution under folkeskoleloven § 3 stk 4.
Institutionen er beliggende på Ulstrup skole og består af 2 afdelinger.
SFO for 0-3 årgang og Klub for 4-6 årgang. Dog har 3. årgang hjemme i Klubben.
I SFO er der 110 børn i alderen 5-8 år fordelt på 3 grupper.
I klubben er der 50 børn i alderen 9-13 år.
SFO åbningstid: Mandag – torsdag 6-16.30 fredag 6-16
Klubben åbningstid: Mandag – torsdag 12-16.30 fredag 12-16 samt 1-4 klubaftner om måneden fra 16.30- 18.30
I SFO er der ansat 6 pædagoger og 2 pædagogmedhjælper.
I klubben er der ansat 2 pædagoger og en pædagogstuderende.
 
Profil og værdigrundlag:
Grundlæggende arbejdes der med afsæt i den anerkendende tankegang og begrebet ”Den gode historie”. Vi forsøger at skabe rum for den gode relation, da vi mener det giver optimale udviklings muligheder og trivsel.
Med udgangspunkt i Favrskov Kommunes Vision for SFO og Klub har institutionen udarbejdet målsætning. Hver gruppe har handleplan for hvordan man udmønter målsætningen og visionen. Målsætning og handleplaner kan findes på hjemmesiden.
 
 
 
Læringsmiljø og mål for de studerende:
 
Overordnet mål for begge praktikperioder er, at den studerende kan
  1. Indgå i stedets daglige pædagogiske praksis,
  2. Indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer,
  3. Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer,
  4. Afprøve, reflekterer og udvikle faglige og personlige kompetencer
  5. Opsamle og reflekterer over erfaringer fra praksis
  6. Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis
  7. Demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder.
 
 
I samarbejde med vejleder udarbejdes der mål for praktikken. Målene skal indeholde både faglige og personlige mål.  Der laves en tidsplan for målene.
Den studerende skal fører dagbog ift sine iagttagelser, refleksioner og planlægning af aktiviteter.   Dagbogen læses af vejleder.
Der gives en vejledningstime om ugen. Vejledningen tager afsæt i dagbogen og de faglige og personlige mål.
Vejleder og studerende laver i samarbejde dagsorden og referat af vejledningen.
Der laves en midtvejs evaluering midt i praktikken.
Se i øvrigt Praktikstedsbeskrivelsen for pædagog studerende på hjemmesiden, for at få et mere fyldig indblik i hvordan stedet er som praktiksted.